Those who Left


[TR]

Onagöre tarafından yayımlandı. 2021.

‘Ne yazık ki, çoğunun amacı bizim kuşağın amacından bambaşka. Bizler, kendimizi her açıdan en iyi biçimde edip, hem Çevremize yararlı olmak, hem de huzur içinde yaşamak isterdik. Onlar ise, ellerinden geldiği kadar çok para kazanmak istiyorlar. Çünkü bizlerin her şeyden önemli saymadığımız para, onların tek güvencesi. Bir insanın, insanca yaşayabilecek kadar para kazanması şarttır elbette. Ama Özal veletleri, çok çok para, gerektiğinden fazla para kazanmak istiyorlar.’

Mina Urgan, Bir dinazorun anıları, YKY, 1997

Fatma Belkıs’ın ilk kitabı, 2011 tarihli Gidenler, siyaset ve memleket sorunlarından kopuklukları için eleştirilen bir nesle ses veriyor. Yakın geçmişteki siyasi olaylar ve dayanışmalar gösterdi ki Mina Urgan’ın deyişiyle ‘Özal Veletleri’ tam da bilindikleri gibi değiller. Kitap yaşantılarını değiştirmek için ortadan kaybolan bir grup genç insanın ağzından, onların muhtemel varoluşsal kaygılarını dile getirmek amacıyla kaleme alınmış bir mektup ve bu gençlerden bazılarının portrelerini bir araya getiriyor. İlk basımının onuncu yılında, el yapımı bu kitabın tasarımı yeniden yorumlanıp 200 kopya olarak tekrar yayımlandı ve İngilizce baskısı da izleyiciye sunuldu. 

[ENG]

Published by Onagöre. 2021.

‘Unfortunately, their objective is entirely different from ours. We wanted to make the best of ourselves, both to be beneficial to those around us and to live in peace. Whereas they want to make as much money as they can. Because the money, which we disregard in comparison to other things, is the only assurance for them. One needs to make enough money to be able to live properly, that is for sure. However the Özal Generation brats have an appetite for lots and lots of money, more than necessary.‘

Mina Urgan, Bir dinazorun anıları, YKY, 1997

Those who left, Fatma Belkıs’s debut book of 2011 voiced a particular generation criticized for their detachment from politics and country’s problems. Özal Generation, baptized by distinguished academic and translator Mina Urgan in her memoirs, didn’t turn out to be what they seem, as recent political events and solidarities revealed,. The book consists of portraits of young people who decided to disappear leaving an open letter behind, voicing the angst and frustration of the generation that the artist is part of. For its 10th anniversary, the handmade book is reinterpreted for this edition of 200 copies, and made available in English. 

[text by Ali Taptık of Onagöre]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s