In the Blink of a Bird

[TR]

SAHA ve Apartman Projesi’nin destekleri ile üretildi. DEPO’da sergilendi. 2017.

Kuşla Göz Arasında, kolektif üretimin imkanlarını arayan, birlikte düşünmenin, hareket etmenin, yola çıkmanın, karar vermenin usul ve yöntemleri üzerine düşünen bir grup insanın, Apartman Projesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında başladıkları bir ortak çalışmanın ürünü.

Katılımcıları azalıp çoğalan ve ‘sis’ adı altında toplanan bu kolektif girişim; görünürlük, mevcudiyet ve söz söylemenin eski ve yeni araç gereçleri üzerine kafa yordu; bildiri, tutanak, yönetmelik, mektup, fanzin türünde matbuatı değerlendirdi. Karar vermenin, yargıya varmanın usul ve yöntemlerine, bunlar etrafında üretilen söz kalıplarına, mekan düzenlemelerine baktı. Bugün ve bu coğrafyadan yola çıkarak ama sınırlar varsaymayarak şiddet ve dilsizleşmeyi düşündü. Baskı ve sansür dalgasının bugün üretilecek şeyleri ve söylenecek sözleri nasıl dönüştüreceğini sordu. Ortak bir gerçekliğin, olası bir ‘şimdi’nin üretimini ve birlikte hareket etmenin imkan ve imkansızlıklarını tartışmayı sürdürmek istiyor.

[ENG]

Produced with the support of SAHA and Apartment Project. Exhibited in DEPO. 2017.

In the Blink of a Bird is the product of a collaborative work initiated by a group of individuals who pursue the possibilities of collective production, and reflect on the ways and methods of thinking, acting, departing and deciding together. The project which is hosted by the Apartment Project was launched in 2016.

This collective initiative, gathered under the title of ‘SiS’ (Turkish word for ‘fog’) with the joining and disjoining of participants, has projected on the old and new tools and devices of visibility, presence and articulation, and perused printed material such as manifestoes, minutes, directives, letters and fanzines. They looked at the ways and methods of making decisions and judgments, as well as the verbal patterns and spatial arrangements produced around these ways and methods. Setting out from this day and this geography—yet disregarding borders—they reflected on violence and tonguelessness. They questioned how the wave of oppression and censorship will transform what is to be produced and said today. The collective seeks to continue to discuss the production of a shared reality, of a probable ‘now’, and the possibilities and impossibilities of collective action.

Depo’nun ilk katında teksir ve riso gibi basma ve çoğaltma araçları etrafında şekillenen
“Gelen Kağıtlar”  bölümü var. İkinci katta ise çeşitli televizyon programı setlerinin
tekrar üretildiği bir televizyon stüdyosu olarak kurgulanmış bir “Televizyon” bölümü bulunuyor. Serginin bu iki ana aksı ortak çalışmaların ve davet edilen işlerin yanı sıra sergi boyunca da yeni katılımlarla genişlemeye devam etti, yeni buluşmalara imkan verdi.

Kuşla Göz Arasında’nın hazırlık sürecine bir de performans çalışması eşlik etti. Sergi
kapsamında gerçekleştirilecek bu performans hem sergiyi şekillendiren soruların ve
kaygıların, hem de usul ve yönteme dair tartışmaların bir kaydını tutuyor.

Kuşla Göz Arasında Selda Asal, Fatma Belkıs, Şafak Çatalbaş, Elmas Deniz, Borga Kantürk, Evrim Kavcar, Sevgi Ortaç, Gümüş Özdeş, Gökçe Süvari ve Merve Ünsal’ın birlikte çalışarak düşünsel ve biçimsel altyapısını kurduğu, davet ve iştiraklarla genişleyen bir sergi oldu.

Sergide Ali Miharbi, Artıkişler Kolektifi, Atalay Yeni, Azra Deniz Okyay, Bengi Güldoğan, Berk Asal, Burak Delier, Ceren Oykut,  Didem Pekün,  Didem Erk, Emine Ekinci, Ezgi Kılıçaslan, Florian Wüst, Göksu Kunak, Gülsün Karamustafa, Günes Terkol, Hera Büyüktaşciyan, İrem Tok, İz Öztat,  Julia Lazarus, Komet, Lara Ögel,  Mehtap Baydu,  Merve Kılıçer, Nihan Somay, Onur Ceritoğlu,  Özgür Atlagan, Özgür Erkök Moroder, Özlem Şimşek, pad.ma, Sasha Povzner,  Sevim Sancaktar, Suat Ögüt, Sümer Sayın,  Yasemin Özcan & Sena Başöz ve Yasemin Nur, Alp Esin, Braxton Hood, Extramücadele, Güneş Savaş, Gülce Özkara ve Gizem Şahin, Kadir Çelik, Meral Ağar, Mustafa Kemal Yurttaş, Özlem Ünlü, Serkan Kaptan, Sevil Tunaboylu, Zeynep Kayan’ın katkıları bulunuyor.

–0–

The section shown on the first floor of Depo is the “Incoming Papers” shaped around
printing and reproduction instruments such as mimeograph and risograph. The second floor hosted the section entitled “Television” which is constructed as a television studio where the settings of various TV shows are reproduced. These two main axes of the exhibition continued to expand throughout the duration of the exhibition with new participations adding to the current joint and invited works, enabling new encounters.

The production process of In the blink of a bird was accompanied by a performance work. This performance, which will be featured as part of the exhibition, intends to keep record of the discussions on the ways and methods addressed, as well as the questions and concerns that shape the exhibition.

In the blink of a bird is an exhibition expanding through invites and participations based on the conceptual and structural basis constructed by Selda Asal, Fatma Belkıs, Şafak Çatalbaş, Elmas Deniz, Borga Kantürk, Evrim Kavcar, Sevgi Ortaç, Gümüş Özdeş, Gökçe Süvari, and Merve Ünsal.

Contributors are Ali Miharbi, Artıkişler Collective, Atalay Yeni, Azra Deniz Okyay,
Bengi Güldoğan, Berk Asal, Burak Delier, Ceren Oykut,  Didem Pekün,  Didem Erk, Emine
Ekinci, Ezgi Kılıçaslan, Florian Wüst, Göksu Kunak, Gülsün Karamustafa, Günes Terkol, Hera Büyüktaşciyan, İrem Tok, İz Öztat,  Julia Lazarus, Komet, Lara Ögel,  Mehtap Baydu,  Merve Kılıçer, Nihan Somay, Onur Ceritoğlu,  Özgür Atlagan, Özgür Erkök Moroder, Özlem Şimşek, pad.ma, Sasha Povzner,  Sevim Sancaktar, Suat Ögüt, Sümer Sayın,  Yasemin Özcan & Sena Başöz, and Yasemin Nur, Alp Esin, Braxton Hood, Extramücadele, Güneş Savaş, Gülce Özkara ve Gizem Şahin, Kadir Çelik, Meral Ağar, Mustafa Kemal Yurttaş, Özlem Ünlü, Serkan Kaptan, Sevil Tunaboylu, Zeynep Kayan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s