Cabbage Fountain

[TR]

Onur Gökmen ile işbirliği //  Spot Üretim Fonu’nun desteği ile üretildi. Domates Biber Patlıcan 2 dahilinde El Hamra Han’da sergilendi. 2014.

Lahana Çeşmesi tarihyazıcılığı hakkındaki eleştirilerimizin kristalize olmuş halidir. Bu kısa “belgesel”de tarihsel olguların farklı yorumlarını tanımlamak için gerçek fakat çalışmayan durumdaki bir çeşme seçilmiştir. Dış ses seyahat programından tarih belgeseline bir skalada birkaç kere usluplar arasında değişir. Sonunda, bir zamanlar çeşme olan objeyi değil şu anda dönüştüğü şeyi, bir spekülasyon objesi görürüz.

[ENG]

Collaboration with Onur Gökmen //  Produced with the support of Spot Production Fund. Exhibited in Produce 2 in El Hamra Han. 2014.

Cabbage Fountain is the crystallized version of criticisms on historiography. In this short “documentary”, an actual however non-functional fountain in İstanbul is chosen to portray different interpretations of historical artifacts. Voice over shifts a number of times between styles differing from that of a travel program to a historical documentary. In the end we do not see the object what once was a fountain but what it is now, which is an object of speculation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s